Hiroszima i Miyajima z Osaki

  • Kioto
  • 1 dzień
  • Zwiedzanie

Miyajima (Święta Wyspa) jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Od dawnych czasów, nie tylko świątynia, ale i cała wyspa były uznawane za święte. Wyspa jest uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc w Japonii, ze względu na niezwykłe widoki i atmosferę.

Park Pokoju w Hiroszimie - Park powstał blisko miejsca wybuchu bomby atomowej, znajduje się tutaj również muzeum poświęcone tematyce bomb nuklearnych. To miejsce również wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wycieczka odbywa się:

W styczniu i lutym w poniedziałki, środy i soboty.

W marcu, od maja do września, w listopadzie i grudniu, w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

W kwietniu i październiku od niedzieli do środy, w piątki i soboty.

Z wyjątkiem: 1-6 stycznia, od 29 kwietnia do 7 maja, 6 sierpnia, 12-15 sierpnia, 8-10 października, 30-31 grudnia.

Dorośli: od 1663 PLN

Dzieci w wieku 6-11 lat: od 1387 PLN

Dzieci w wieku 0-5 lat: 0 PLN

Wyjazd z Kioto, o 7:10

Czas trwania: 13 h

Język: angielski

Posiłek: -

Przewodnik: angielskojęzyczny

Minimalna/maksymalna liczba Uczestników: 2-10

Transfer: pociąg, autobus, statek

Operator wycieczki: JTB

1. Sposób przemieszczania się między Hiroshimą a Miyajimą będzie się różnił w zależności od liczby uczestników (mikrobus, jumbo taksi, taksi, pociąg lub inny).

2. Jeśli na 5 dni przed wycieczką minimalna liczba Uczestników nie zostanie osiągnięta (2) wycieczka tego dnia zostanie odwołana.

Hotel Granvia Osaka/Hotel Rihga Royal Kyoto 7:10 - 8:00 ⇒Stacja Kioto/stacja Shin Osaka ⇒ podróż pociągiem shinkansen (110 min pociągiem Nozomi lub 125 min pociągiem Hikari) ⇒stacja Hiroszima ⇒Hotel Granvia Hiroshima (10:30) ⇒podróż pociągiem lub autobusem ⇒ Miyajimaguchi ⇒ Miyajima i świątynia Itsukushima (120 min)/lunch we własnym zakresie ⇒ Miyajimaguchi ⇒ podróż pociągiem lub autobusem ⇒Park Pokoju w Hiroszimie (100 min) ⇒podróż autobusem ⇒ Kopuła Bomby Atomowej ⇒stacja Hiroszima ⇒podróż pociągiem Nozomi lub Hikari ⇒stacja Shin Osaka lub stacja Kioto ⇒ powrót do hoteli 20:20-21:00

Nie przybycie na miejsce wycieczki: 100%

1 dzień przed wycieczką: 100%

2 dni przed wycieczką: 50%

8-3 dni przed wycieczką: 40%

*Rezerwacje będą dokonywane kolejnego dnia roboczego.

1) Jeśli Uczestnik odwołuje rezerwacje z powodów osobistych, obowiązują wyżej wymienione koszta. Odwołanie rezerwacji przez jednego Uczestnika wpłynie na koszt wycieczki pozostałych Uczestników.

2) W przypadku nie dokonania płatności w terminie przez Uczestnika, w następnym dniu nastąpi anulowanie rezerwacji i będą obowiązywały koszta odwołania rezerwacji.

3) Jeśli Uczestnik zmieni datę wyjazdu, transport lub nocleg, zostanie to potraktowane jako odwołanie rezerwacji i będą obowiązywały wyżej wymienione koszta.

Czas odwoływania rezerwacji będzie rozliczany zgodnie z czasem japońskim.